Connect with us

Fenntartható közlekedésfejlesztés Pér községben

Pér Község Önkormányzata 2017. I. félévében „Fenntartható közlekedésfejlesztés Pér községben” címmel, (pályázati azonosító: TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00012), 160.000.000 Ft összegű támogatást nyert el.

Projekt adatai:

Kedvezményezett neve: Pér Község Önkormányzata
Projekt címe: Fenntartható közlekedésfejlesztés Pér községben
Szerződött támogatás összege: 160.000.000 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100 %
A projekt teljes költsége: 160 000 000 Ft
A megvalósítás időszaka kezdete: 2017.06.01.
Projekt fizikai befejezés várható ideje: 2018.11.30.

A projekt célja:
A „TOP-3.1.1.-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázat keretében megvalósítandó kerékpárosbarát fejlesztés célja, hogy Pér községben új kerékpárforgalmi létesítmények − kerékpáros úthálózat és pihenőhelyek – kerülnek kialakításra. A beruházás eredményeként előtérbe kerül a fenntartható közlekedési módok egyik legnépszerűbb és a lakosság számára legkönnyebben elérhető fajtája a kerékpáros közlekedés. A beruházás megvalósításának fontossága, hogy a település központját köti össze a déli területen lévő horgász tavakkal, ahol a távlati jövőben további fejlesztések megvalósítása tervezett. Ennek tükrében a tervezett fejlesztés közvetve elérendő célja Pér településen az aktív turizmus fejlesztése, illetve a megyei hálózatba való becsatolása. Pér a Kisalföld délkeleti részében a Bakony-ér völgyében a Győrt Székesfehérvárral összekötő 81-es számú fő közlekedési útvonalon Győrtől 15 km-re-délkeletre található meg. Lakossága 2373 fő.

A projekt bemutatása:

A kerékpárút vízszintes és magassági szabályozása meglévő adottságokhoz igazodik, komoly természeti vagy épített akadályok nincsenek a nyomvonal mentén, így a szabványban előírt maximális hossz-eséseket, vagy szűkítéseket nem kell a tervezés során alkalmazni. Magassági korlátozásra a teljes kerékpárút nyomvonalában nincsen szüksége. A Vezseny-ér bal oldali partszélétől min. 1,50 méterrel kezdődik el a kerékpárút korona szélessége, így a teljes szakaszon kerékpárosok védelme miatt korlát építésére nincs szükség a part mellett.
A tervezési területen egy 2.50 méter „Építési szélességű”, aszfalt burkolatú, kétirányú kerékpárutat terveztünk. A kerékpárutat mindkét oldalon 0.70 méter szélességű padka követi, amely a Vezseny-ér fenntartó sávjában közlekedő munkagépek miatt szükséges. A kerékpárút csapadékvizét a megfelelő oldalirányú esés kialakításával a Vezseny-érbe kerül bevezetésre.
A javasolt kerékpárút mentén 2 db pihenőhely létesítése betervezett. A kerékpáros pihenőhelyen kerékpártároló, pihenő padok és információs tábla is megtalálható. A pihenőhelyek mérete 50-50 m2 területben határoztuk meg, ami megfelelő méretű a kerékpár tárolására és utca bútorok elhelyezésére. A javasolt kerékpárutat az e-ÚT 03.04.11:2010 Útügyi előírás alapján (8.5 táblázat) az alábbi kategóriába sorolható (V≥20 km/h): Településen belüli sík terepen haladó közlekedési célú, „C” hálózati szerepű kerékpárforgalmi létesítmény. Egy oldali kétirányú kerékpárút 2,25m használati szélessége felfestéssel elválasztott kivitelben.

A javasolt kerékpárút pályaszerkezete:

  • 4 cm vtg. AC8 kopó aszfaltkopó réteg
  • 4 cm vtg. AC11 kötő aszfaltkötő réteg
  • 20 cm vtg. CKt-T2 hidraulikus burkolatalap
  • 15 cm vtg. homokos kavics fagyvédő réteg

A javasolt kerékpárút helyszínrajzi kialakítását az U-2 sz. tervlap tartalmazza, mely az adatlap mellékleteként csatolásra került.
A beruházás által érintett területek helyrajziszáma: 1067/8; 1067/7; 1067/6; 1067/5; 1067/3; 1067/2; 1067/17; 1070;1088/2; 1111/1; 1111/115; 1111/19; 1111/120, továbbá 1067/2; 1067/3; 1067/17 és 1088/2. A fenti ingatlanok közül az utolsó négy kivételével, mind Pér Község Önkormányzatának 1/1 tulajdonát képezi, a már említett négy darab ingatlan a tervezett közbeszerzésre vonatkozó mérföldkő záró dátumára az önkormányzat tulajdonát fogja képezni, melyről megfelelő igazolás benyújtására kerül sor.

A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások:
A kerékpárosbarát fejlesztés keretén belül elkészítésre kerül Pér település Kerékpárforgalmi hálózati terve, melynek keretén belül bemutatásra kerül a kerékpáros közlekedés legfontosabb akadályozó tényezői, iránymutatást, ötleteket, javaslatokat, támpontokat ad a később elkészítendő ez irányú műszaki tervek elkészítéséhez, továbbá a település-fejlesztési szakemberek számára pedig megalapozott szakmai anyagot fog adni az elkészítendő dokumentum.

Az önállóan támogatható tevékenységek közül a projekt keretén belül megvalósul Pér egy adott településrészének kerékpárosbaráttá alakítása, hiszen ott, új kerékpárút létesítése fog megvalósulni. A lakók számára a kerékpáros közlekedés biztonságos módon, kényelmesen és közvetlenül elérhető lesz. A településen belüli centrális elhelyezkedésének köszönhetően a lakók számára könnyen elérhető lesz, mind a munkába járást (Győrbe ingázok esetén is) megkönnyítésére, mind a turisztikai, rekreációs célok elérését, megközelítését környezetbarátabbá teszi a beruházás. Kijelenthető, hogy jelen beruházás eredményeképpen kialakított kerékpárút a település számára a kerékpáros alaphálózat kialakítását fogja eredményezni. A tervezett kerékpárút további, fontos következménye, hogy a településtől déli irányban, külterületen elhelyezkedő munkahelyek közvetve kényelmesebben, akadálymentesen és biztonságosabban megközelíthetők lesznek, mely a jelenlegi állapotok szerint nem biztosítottak. A kialakítandó kerékpárosbarát településrész területe, vázlatos térképi átnézete, illetve a kerékpárút nyomvonal terve a projekt adatlap mellékleteként csatolásra került.

A pályázat során eredményes közbeszerzési eljárás során kiválasztásra került a kivitelező. Az önkormányzat 2018. május 15-én megkötötte a kerékpárút létesítésére vonatkozó kivitelezési szerződést a nyertes Pol-Inert Kft-vel. A kivitelező részére a munkaterület 2018. május 18-án átadásra került, megkezdődött a kerékpárút kivitelezése.

A projekt kivitelezése a kivitelezési szerződés szerinti határidőben befejeződött, megtörtént a kerékpárút műszaki átadása, a végleges használatbavételi engedély kiadása folyamatban van.