Connect with us

Hi, what are you looking for?

Péri Közös Önkormányzati Hivatal
Péri Közös Önkormányzati HivatalPéri Közös Önkormányzati Hivatal

Fenntartható közlekedésfejlesztés Pér községben

Pér Község Önkormányzata 2017. I. félévében „Fenntartható közlekedésfejlesztés Pér községben” címmel, (pályázati azonosító: TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00012), 160.000.000 Ft összegű támogatást nyert el.

Projekt adatai:

Kedvezményezett neve: Pér Község Önkormányzata
Projekt címe: Fenntartható közlekedésfejlesztés Pér községben
Szerződött támogatás összege: 160.000.000 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100 %
A projekt teljes költsége: 160 000 000 Ft
A megvalósítás időszaka kezdete: 2017.06.01.
Projekt fizikai befejezés várható ideje: 2018.11.30.

A projekt célja:
A „TOP-3.1.1.-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázat keretében megvalósítandó kerékpárosbarát fejlesztés célja, hogy Pér községben új kerékpárforgalmi létesítmények − kerékpáros úthálózat és pihenőhelyek – kerülnek kialakításra. A beruházás eredményeként előtérbe kerül a fenntartható közlekedési módok egyik legnépszerűbb és a lakosság számára legkönnyebben elérhető fajtája a kerékpáros közlekedés. A beruházás megvalósításának fontossága, hogy a település központját köti össze a déli területen lévő horgász tavakkal, ahol a távlati jövőben további fejlesztések megvalósítása tervezett. Ennek tükrében a tervezett fejlesztés közvetve elérendő célja Pér településen az aktív turizmus fejlesztése, illetve a megyei hálózatba való becsatolása. Pér a Kisalföld délkeleti részében a Bakony-ér völgyében a Győrt Székesfehérvárral összekötő 81-es számú fő közlekedési útvonalon Győrtől 15 km-re-délkeletre található meg. Lakossága 2373 fő.

A projekt bemutatása:

A kerékpárút vízszintes és magassági szabályozása meglévő adottságokhoz igazodik, komoly természeti vagy épített akadályok nincsenek a nyomvonal mentén, így a szabványban előírt maximális hossz-eséseket, vagy szűkítéseket nem kell a tervezés során alkalmazni. Magassági korlátozásra a teljes kerékpárút nyomvonalában nincsen szüksége. A Vezseny-ér bal oldali partszélétől min. 1,50 méterrel kezdődik el a kerékpárút korona szélessége, így a teljes szakaszon kerékpárosok védelme miatt korlát építésére nincs szükség a part mellett.
A tervezési területen egy 2.50 méter „Építési szélességű”, aszfalt burkolatú, kétirányú kerékpárutat terveztünk. A kerékpárutat mindkét oldalon 0.70 méter szélességű padka követi, amely a Vezseny-ér fenntartó sávjában közlekedő munkagépek miatt szükséges. A kerékpárút csapadékvizét a megfelelő oldalirányú esés kialakításával a Vezseny-érbe kerül bevezetésre.
A javasolt kerékpárút mentén 2 db pihenőhely létesítése betervezett. A kerékpáros pihenőhelyen kerékpártároló, pihenő padok és információs tábla is megtalálható. A pihenőhelyek mérete 50-50 m2 területben határoztuk meg, ami megfelelő méretű a kerékpár tárolására és utca bútorok elhelyezésére. A javasolt kerékpárutat az e-ÚT 03.04.11:2010 Útügyi előírás alapján (8.5 táblázat) az alábbi kategóriába sorolható (V≥20 km/h): Településen belüli sík terepen haladó közlekedési célú, „C” hálózati szerepű kerékpárforgalmi létesítmény. Egy oldali kétirányú kerékpárút 2,25m használati szélessége felfestéssel elválasztott kivitelben.

A javasolt kerékpárút pályaszerkezete:

  • 4 cm vtg. AC8 kopó aszfaltkopó réteg
  • 4 cm vtg. AC11 kötő aszfaltkötő réteg
  • 20 cm vtg. CKt-T2 hidraulikus burkolatalap
  • 15 cm vtg. homokos kavics fagyvédő réteg

A javasolt kerékpárút helyszínrajzi kialakítását az U-2 sz. tervlap tartalmazza, mely az adatlap mellékleteként csatolásra került.
A beruházás által érintett területek helyrajziszáma: 1067/8; 1067/7; 1067/6; 1067/5; 1067/3; 1067/2; 1067/17; 1070;1088/2; 1111/1; 1111/115; 1111/19; 1111/120, továbbá 1067/2; 1067/3; 1067/17 és 1088/2. A fenti ingatlanok közül az utolsó négy kivételével, mind Pér Község Önkormányzatának 1/1 tulajdonát képezi, a már említett négy darab ingatlan a tervezett közbeszerzésre vonatkozó mérföldkő záró dátumára az önkormányzat tulajdonát fogja képezni, melyről megfelelő igazolás benyújtására kerül sor.

A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások:
A kerékpárosbarát fejlesztés keretén belül elkészítésre kerül Pér település Kerékpárforgalmi hálózati terve, melynek keretén belül bemutatásra kerül a kerékpáros közlekedés legfontosabb akadályozó tényezői, iránymutatást, ötleteket, javaslatokat, támpontokat ad a később elkészítendő ez irányú műszaki tervek elkészítéséhez, továbbá a település-fejlesztési szakemberek számára pedig megalapozott szakmai anyagot fog adni az elkészítendő dokumentum.

Az önállóan támogatható tevékenységek közül a projekt keretén belül megvalósul Pér egy adott településrészének kerékpárosbaráttá alakítása, hiszen ott, új kerékpárút létesítése fog megvalósulni. A lakók számára a kerékpáros közlekedés biztonságos módon, kényelmesen és közvetlenül elérhető lesz. A településen belüli centrális elhelyezkedésének köszönhetően a lakók számára könnyen elérhető lesz, mind a munkába járást (Győrbe ingázok esetén is) megkönnyítésére, mind a turisztikai, rekreációs célok elérését, megközelítését környezetbarátabbá teszi a beruházás. Kijelenthető, hogy jelen beruházás eredményeképpen kialakított kerékpárút a település számára a kerékpáros alaphálózat kialakítását fogja eredményezni. A tervezett kerékpárút további, fontos következménye, hogy a településtől déli irányban, külterületen elhelyezkedő munkahelyek közvetve kényelmesebben, akadálymentesen és biztonságosabban megközelíthetők lesznek, mely a jelenlegi állapotok szerint nem biztosítottak. A kialakítandó kerékpárosbarát településrész területe, vázlatos térképi átnézete, illetve a kerékpárút nyomvonal terve a projekt adatlap mellékleteként csatolásra került.

A pályázat során eredményes közbeszerzési eljárás során kiválasztásra került a kivitelező. Az önkormányzat 2018. május 15-én megkötötte a kerékpárút létesítésére vonatkozó kivitelezési szerződést a nyertes Pol-Inert Kft-vel. A kivitelező részére a munkaterület 2018. május 18-án átadásra került, megkezdődött a kerékpárút kivitelezése.

A projekt kivitelezése a kivitelezési szerződés szerinti határidőben befejeződött, megtörtént a kerékpárút műszaki átadása, a végleges használatbavételi engedély kiadása folyamatban van.