Connect with us

Hi, what are you looking for?

Péri Közös Önkormányzati Hivatal
Péri Közös Önkormányzati HivatalPéri Közös Önkormányzati Hivatal

PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

ASP_Pér Község Önkormányzata

Kedvezményezett neve: PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe:PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

Projekt azonostó száma:KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00169

Szerződött támogatás összege: 7.000.000,- Ft

Támogatás mértéke: 100 % vissza nem térítendő támogatás

A projekt megvalósításának kezdete:2016.12.01.

Projekt befejezésének dátuma: 2018.06.30.

 

Projekt tartalmának bemutatása:

A Péri Közös Önkormányzati Hivatalhoz Pér és Mezőörs települések tartoznak. Pér település a székhely, Mezőörs a kirendeltség. A kirendeltségen az ASP szakrendszerei közül az önkormányzati adó, valamint a hagyatéki leltár feladatainak ellátása történik.

A székhelytelepülésen az összes ASP szakrendszert érintő feladat megtalálható.

A Közös Hivatal felépítése: 1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, 9 fő ügyintéző. (közülük 1 fő állandóan a Mezőörsi Kirendeltségen végzi munkáját).

 

A projekt keretében az ASP iratkezelő rendszer, gazdálkodási rendszer, adórendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, iktató rendszer, elektronikus ügyintézési portál valamint a hagyatéki leltár rendszer megfelelő működéséhez szükséges informatikai eszközök finanszírozása valósult meg.

A pályázat lehetőséget biztosított számunkra a 257/2016.(VIII.30.) Korm. rendeletben meghatározott csatlakozási feltételek teljesítésére.

Önkormányzatunk 7.000.000.- Ft támogatásban részesült, melyet eszközbeszerzésre és egyéb szakmai jellegű költségekre fordítottuk.

A fejlesztés keretében a szakrendszerek üzemeltetéséhez szükséges eszközök beszerzése mellett megtörtént a Hivatal folyamatainak felmérése, a folyamatok optimalizálása a szabályzatok elkészítése és módosítása.

A pályázat célja a hatékony e-ügyintézési szolgáltatások bevezetése, a papír alapú adminisztráció és a papírfelhasználás csökkentése. Az ASP keretében alkalmazott szakrendszerek készség szintű elsajátítása érdekében a Hivatal köztisztviselőinek oktatása is megtörtént annak érdekében, hogy az ügyfelek részére gördülékenyen tudjuk biztosítani a magas szintű szolgáltatásokat. A projekt keretében beszerzésre került munkaállomások száma 7 db. A támogatás lehetőséget biztosított a hivatal dolgozóinak a továbbképzésre, valamint a régi rendszerekben használt adatok migrálására.