Connect with us

Hi, what are you looking for?

Péri Közös Önkormányzati Hivatal
Péri Közös Önkormányzati HivatalPéri Közös Önkormányzati Hivatal

Külterületi utak felújítása Péren

 Külterületi utak felújítása Péren

2023.06.20.

 

PROJEKTADATLAP

 

Pér Község Önkormányzata az „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás alapján Külterületi utak felújítása Péren” címmel és 3351993319 azonosítószámmal valósítja meg a nevezett projektet.

Pályázati felhívás neve, kódszáma:Külterületi helyi közutak fejlesztése” című  VP6-7.2.1.1-21” kódszámú felhívás

Pályázat címe, azonosítószáma:Külterületi utak felújítása Pérencímű 3351993319 azonosítószámú pályázati projekt

Kedvezményezett neve: Pér Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 9090 Pér, Szent Imre u. 1.

Szerződött támogatás összege:   220 969 995 forint

Támogatás mértéke (%-ban): 95 %

A projekt célja:

Pér Község Önkormányzata a Pér 1289 hrsz-ú külterületi kivett önkormányzati út, valamint a Pér 020 hrsz-ú kivett állami közút megnevezésű ingatlanok felújítását kívánja megvalósítani, a Bőny-Pér külterületi összekötő út útburkolatának megerősítésével, a jelenlegi földút szilárd burkolattal történő ellátásával.  A projekt során a 0128-as hrsz.-ú önkormányzati út felújítása valósul meg, amely a 020-as hrsz-ú állami közúthoz csatlakozik. A 0128-as hrsz.-ú út jelenleg földút, amely aszfalt burkolattal kerül felújításra. A projekt keretében a következő tevékenységek valósulnak meg: földutak stabilizálása és/vagy alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása, Árokrendezés, átereszek felújítása, padkák, rézsűk kialakítása, nyitott vagy zárt csapadékvízelvezető rendszer helyreállítása, korszerűsítése a fejlesztéssel érintett szakaszokhoz kapcsolódóan. A beruházás valós igényeken alapszik. A nem megfelelő és egyre romló állapot ellenére az utat sokan használják, hiszen kiemelt szerepet tölt be, elsősorban a gazdasági szereplők igényeinek kiszolgálásában.

 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.07.01. (tervezett)

Kapcsolat: Biliczki József polgármester