Connect with us

Hi, what are you looking for?

Péri Közös Önkormányzati Hivatal
Péri Közös Önkormányzati HivatalPéri Közös Önkormányzati Hivatal

Bakony-ér Gyermekjóléti és Családsegítő intézmény

A Nagyszentjánosi Bakony-ér Intézmény szakmai működése

 

Az Intézmény a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítő-munkával, valamint más szakember, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el.

 

  1. január 1-jétől a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működhet: települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében. 

Az új intézmények által ellátandó családsegítés feladatait továbbra is a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekjóléti szolgálat és központ feladatait pedig a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény tartalmazza.

A módosításokat a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmazza.

A változásoknak megfelelően 2016. január 1-jétől a családsegítő és gyermekjóléti feladatkörök összevonásával Pér településen eddig 1 fő, 2021-től pedig 2 fő családsegítő látja el az említett feladatokat.

Az intézmény az önkéntesség és titoktartás elvét, valamint a szociális munka etikai szabályait figyelembe véve dolgozik. A munkamódszerek a szociális munka módszereire épülnek. Személyes találkozások alkalmával a kompetenciahatárok betartása mellett, rendszeres segítő beszélgetés, adatgyűjtés, hivatalos ügyintézésben segítségnyújtás, anamnézis felvétel, mentálhigiénés gondozás, tanácsadás, adományközvetítés és a lehetőségekhez mérten konfliktuskezelés történik. Lehetőség biztosított ügyfeleink részére heti egy alkalommal, előre egyeztetett időpontban, pszichológiai szolgáltatás igénybevételére. Az intézmény a gyermekek részére játszóházi foglalkozásokat, napközis táborokat, fiatalok és felnőttek részére pedig drogprevenciós programokat is szervez.

 

Intézményünkben ingyenesen igénybe vehető pszichológiai szolgáltatás iránt a családsegítő kolléganőknél lehet érdeklődni!

 

Kollégák elérhetőségei:

Kovácsné Baráz Melinda családsegítő Ábrahám Aliz családsegítő

Tel: 0620/940-6388 Tel: 0620/506-2979

e-mail: baraz.melinda@nagyszentjanos.hu e-mail: abraham.aliz@nagyszentjanos.hu

 

Jakab Eszter pszichológus

Tel: 06/20 334-5330

e-mail: jakab.eszter@nagyszentjanos.hu

Hétfő:

8.00-11.00-14.00-15.30 Kovácsné Baráz Melinda

Kedd:

Az ügyfélfogadás szünetel/ Pszichológiai tanácsadás Jakab Eszter Pszichológus

Szerda:

Az ügyfélfogadás szünetel

Csütörtök:

8.00-11.00-14.00-15.30 Kovácsné Baráz Melinda és Ábrahám Aliz

Péntek:

9.00-11.00 Kovácsné Baráz Melinda

Szombat:

Zárva

Vasárnap:

Zárva

Hírek