Főoldal E-mail www.per.hu
Mindszentpuszta, Püspökalap és Pér települések információs oldala.
2020. augusztus 11. kedd, Zsuzsanna

Nevelési céljaink

Iskolánk célja, hogy korszerű alapműveltséget adjon, magas követelményeket támasztva széles teret biztosítson a személyes értékek kibontakoztatásához. Hatékony képességfejlesztést valósítson meg, sokirányú továbbtanulási lehetőséget biztosítson a gyerekek számára.

Pedagógiai programunkban kiemelt szerepet játszik az idegen nyelvek és a számítástechnika oktatása, a tanulásmódszertani ismeretek megtanítása.

Nagy hangsúlyt kap az erkölcsi nevelés, az egészségnevelés, a viselkedéskultúra fejlesztése és a környezettudatos magatartás kialakítása.

Életigenlő, bizakodó, a konfliktusokat kezelni tudó, humanista, európai értékrendben gondolkodó, testileg edzett, harmonikus, a társadalomba beilleszkedni tudó fiatalokat szeretnénk kibocsátani.

Munkánkat a gyermekközpontúság jellemzi, igyekszünk nyugodt, biztonságos légkört teremteni, amely a gyerekeket tanulásra serkenti, a munkánkat a tanár-diák partnerkapcsolatra építjük, ahol érvényesül az egyéni bánásmód elve, s nagy hangsúlyt kap minden egyes gyermek fejlesztése.

A gyermekekért érzett felelősség tudatos, rendszeres, tervszerű, folyamatos, fokozatokra épülő pedagógiai munkát követel meg.

Igyekszünk építeni a tanulói önállóságra, az egyenletes, folyamatos munka biztosítására a munkáltató módszerek segítségével. Nagy gondot fordítunk a gyengék fejlesztésére, felzárkóztatására. A tanulási zavarral (dislexia, disgrafia, hangképzési problémák) küzdő gyerekekkel logopédus és gyógypedagógus foglalkozik.

A tehetséges gyerekekkel külön foglalkozunk, egyéni feladatokat kapnak, felkészítjük őket versenyekre, pályázatokra.

Büszkék lehetünk tanítványainkra, akik számtalan versenyen érnek el jó helyezést, sikeresen képviselik iskolánkat. A megyei szaktárgyi versenyeken jó helyezést értek el diákjaink történelemből, kémiából, fizikából, magyarból, technikából, közlekedési ismeretekből. Számos levelezős versenyen sikeresen vesznek részt tanulóink. Eredményesek sportolóink eljutottak már országos döntőbe is. A kulturális versenyeken elért eredményeink szintén a sikeres pedagógiai munkát bizonyítják.

Az iskola tanulmányi átlaga 3,8 és 4,1 között mozog. A diákok tudásszintjét rendszeresen és folyamatosan mérjük, s az eredményeket összevetjük a rendelkezésre álló országos, illetve megyei adatokkal, ezek alapján határozzuk meg feladatainkat.

 

 

 

Egészséged testben, lélekben program

 

Tanulóink heti fél órában "Egészséged testben, lélekben" című személyiségfejlesztő, drog- és alkoholmegelőző programon vesznek részt. A program a drog és az alkohol káros hatásaival ismerteti meg a gyerekeket, és megtanulják azokat a viselkedési formákat, amelyek könnyebbé teszik ezek elutasítását. A foglalkozások fejlesztik a gyermekek önismeretét, problémamegoldó képességét. Megtanulják a nehézségek felismerését, a következmények mérlegelését, a stresszhelyzetek alkohol és drog nélküli megoldásának lehetőségeit, az óra gyakorlatai segítik a belső érzelmi egyensúly kialakítását és fenntartását. Ez a program az egyik legsikeresebb amerikai program magyar adaptációja, amit több éves tapasztalat alapján, a programot felülvizsgálva alkalmazunk, felhasználva az időközben megjelent segédanyagokat, filmeket.

 

Számítástechnika oktatása

 

A tanulók tanórákon és szakköri foglalkozásokon sajátíthatják el a számítástechnikai ismereteket. Az alapvető gépkezelési ismeretek, programok megismerése mellett elsősorban szövegszerkesztést, az internet használatát tanulják diákjaink.

A számítógépteremben minden gyerek önállóan tud dolgozni, gépeink alkalmasak szövegszerkesztésre, adatbázis- és táblázatkezelésre, egyszerűbb ábrák rajzolására, 15 gép pedig a internetkapcsolattal is rendelkezik.

Gépeinkhez CD-ROM meghajtó és hangfal is tartozik, így alkalmasak nyelvoktatásra is. A nyelvoktatáshoz német és angol nyelvű CD-ket használunk.

Szép számú oktatóprogramot is vásároltunk, így lehetőség van arra, hogy a magyar, matematika, kémia, fizika, biológia, földrajz, történelem tanításában is használjuk a gépeket.

Szülői és tanulói igény alapján heti 2 órában informatika szakkör is működik. Így már az alsó tagozatosok is ismerkedhetnek a számítógép, a különböző programok használatával. A felsős szakkörösök Szöveges néven iskolaújságot szerkesztenek. Az iskola informatikai eszközei a foglakozásokon kívül is a tanulók rendelkezésére állnak.

 

Tanulásmódszertan

 

Oktatjuk a tanulásmódszertant; ez nem hagyományos iskolai tantárgy, hanem képességfejlesztő tréning. Megtanítja a tanulás hatékony és gazdaságos eljárásait, fejleszti a tanuláshoz szükséges képességeket (a képzeletet, figyelmet, emlékezetet, gondolkodást, önművelő képességet, önismeretet, önértékelést), pozitívan formálja a tanuláshoz való viszonyt. Megkönnyíti a tananyag elsajátítását, megtanít tanulni.

A tanulásmódszertani ismereteket 2007 szeptemberétől már minden évfolyamon tanítjuk, az itt szerzett ismereteket felhasználjuk, alkalmazzuk, alkalmaztatjuk a többi tanórán.Hírlevél
Név:
E-mail cím:
Adatok módosítása, leiratkozás vagy aktiválás újraküldése:


Nem hiszi majd el, miket lopnak Győr-Révfaluban - fotókNem az évszázad bűntényéről beszélünk, de az elgondolkodtató, mi visz arra egyeseket, hogy kiássanak épphogy gyökeret eresztett növényeket éjszaka. Révfaluban ez a kicsinyes lopás többször előfordult az utóbbi időben.Központban a hallgató: nagyívű projekt segíti az oktatás fejlesztését a győri egyetemenA mesterséges intelligencia és a 3D virtuális oktatási terek is szerepet kapnak a Széchenyi István Egyetemen annak érdekében, hogy csökkenjen a főleg műszaki képzésekre Európa-szerte jellemző hallgatói lemorzsolódás. Több mint száz oktató és munkatárs dolgozik az ezt is segítő 1,2 milliárd forint költségvetésű projekten, amelyről kedden tartottak tájékoztatót.A fiatal tartózkodási helye jelenleg ismeretlen.Íme, az Audi, az Italdesign és az Airbus közös személyszállító drónja - fotókA POP.UP Next az Amszterdami Drónhét elnevezésű kiállításon mutatták be kedden.
forrás: kisalfold.hu - A címoldalon