Főoldal E-mail www.per.hu
Mindszentpuszta, Püspökalap és Pér települések információs oldala.
2018. február 23. péntek, Alfréda

A településről

Pér

 

Régóta lakott hely, amit kõkorszaki és kelta eredetű leletek is bizonyítanak. Több évszázadon keresztül éltek ezen a vidéken a római birodalom népei, később az avarok és a szlávok. Pér elsõ okleveles említése a Szent Márton bencés apátság javainak 1237-1240-bõl származó összeírásában, mint "szomszéd falu" történt meg. 1329-tõl egészen 1848-ig a gyõri püspök birtokaként emlegetik ("Peer villa episcopalis" , azaz Pér püspöki falu). A törökök támadását követően egy időre elnéptelenedett a falu, csak a vasvári békét követően (1664 után) telepítette újra Széchényi György gyõri püspök, aki 1669-ben még szabadságlevelet is adott a péri jobbágyoknak. Az évek folyamán a település déli oldalán kialakult a zsellérek, a pannonhalmi-gönyûi út két oldalán pedig a gazdák útja, ami jelenleg is a község fõ utcája.

1735-ben épült fel a falu egyik temploma. 1848-1849-ben többször átvonultak a községen a magyar- osztrák seregek. 1866-ban felszentelték a Kálvária kápolnát.

1934-ben Töltéstava, Táplánypuszta és Söptérpuszta kivált Pér határából, s önálló településsé lett. A II. világháború befejeztével 1945-ben felosztásra került a püspöki birtok. 1962-ben megépült a művelődési ház, majd 1972-ben a repülõtér.

 

              

 

A környezõ községek közös beruházásában valósult meg 1991-1992-ben a vezetékes ivóvízhálózat, mely Töltéstavat, Pért, Mindszentpusztát, Mezõörsöt, Bõnyt és Rétalapot látja el egészséges ivóvízzel. A '90-es években a vezetékes gáz-, szennyvíz-, és telefonhálózat is kiépült.

 

A település nevének eredete:

Az egyik elmélet szerint a "Pér" elnevezés a fehér névbõl alakult ki, s eredetileg a települést  Peernek hívták. Egy másik teória a Péter névbõl eredezteti a falu nevét. Valószínûleg közelebb áll a valósághoz, hogy falu a pér-halról nyerte elnevezését.

 

Az 1970-es években Pér, Mindszentpuszta és Mezőörs közös tanácsot hozott létre Pér székhellyel. A közös tanács a rendszerváltás előtti évben megszünt, a mindszentiek azonban népszavazással úgy döntöttek, hogy közigazgatásilag továbbra is Pérhez kívánnak tartozni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindszentpuszta

 

A településen 300 lélek él, ebből 250 katolikus, van néhány evangélikus és református család is. A településen az egyházközség két ingatlannal rendelkezik. Az egyik az 1822-ben épült katolikus templom és a templomot övező park egy része. A másik a 1990-es évek első felében visszakapott régi iskola épülete, mely jelenleg szolgálati lakásként és hitoktatási teremként működik. A templom kívülről és belülről néhány évvel ezelőtt alapos felújításon ment keresztül. A hívek áldozatos segítsége, és nem utolsó sorban a helyi önkormányzat folyamatos anyagi támogatása következtében.
 
Fontos megemlítenünk, hogy a templom alatt található a Bay család kriptája, melyet az 1960-as években lezártak, így jelenleg a kripta nem látogatható. Az egyházközség a falu vezetésével karöltve szeretné, ha a közeljövőben a kriptát feltárnánk és egy részében modern urnás temetkezési lehetőséget teremtenénk. Nem közömbös egy ilyen kis településen, hogy a falunak milyen történelmi, régészeti leletei vannak, ezért fontosnak tartjuk, hogy a mindszenti Bay család története és temetkezési helye idegenforgalmi szempontból is megismerhető legyen.
 
Sajnos mint minden kistelepülésre Mindszentre is érvényes, hogy egyre kevesebb gyermek születik, évente néhány fő, így egyre nehezebben tartható fenn a gyermekek helyi hitoktatása. Ugyanakkor bízunk abban, hogy a fiatalok nem költöznek el a községből, hisz a település fekvése, Győrhöz való közelsége nem indokolja az elköltözést, s több gyermek vállalásával új perspektívát tudnak teremteni a településnek.
 
Az egyházközség életéből néhány dolgot szeretnék kiemelni. Minden vasárnap 10 órakor tartunk szentmisét. Igyekszünk például ádventben a Betlehemezés hagyományát fenntartani, így a népi vallásosság még meglevő szálain keresztül erősíteni az emberekben az Istenbe vetett hitet. A mindszenti búcsú napja a templom titulusától függ, mert a templomot Mindenszentek tiszteletére szentelték, így ünnepe november 1-jét követő vasárnapon van. Egyúttal ez a falu búcsúnapja is. Szünetben hittanos gyermekeinkkel járunk kirándulni, és amennyiben igény mutatkozik rá, a felnőtteket, családosokat, az idősebbeket, akik igen gyakran egyedül élnek, szeretnénk összefogni. A hívek példamutatóan gondozzák a templomot, a takarítás és a díszítés rendjét a családok önkéntes alapon osztják be egymás között. Hasonlóan szépen karban tartják a templom és a szolgálati lakás környékét is.
         
 
Katolikus Templom
 
                              
             
 
Faluház és Sportöltöző
 
 
 
 
Püspökalap
- feltöltés alatt -
 

 Hírlevél
Név:
E-mail cím:
Adatok módosítása, leiratkozás vagy aktiválás újraküldése:


Rosszul lett egy képviselő a közgyűlésen SopronbanAzonnal a segítségére siettek, újra kellett éleszteni.Így lett olimpiai bajnok a magyar férfi rövidpályás gyorskorcsolyaváltó - VIDEÓEz Magyarország történetének első téli olimpiai aranyérme, parádés futammal nyert a Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Knoch Viktor és Burján Csaba összeállítású csapat.A változás pénteken a déli órákban lép érvénybe.Hat új Credo-buszt állít csatasorba az ÉNYKK megyénkbenMárciustól összesen 35 új Credóval bővül a közlekedési társaság flottája.
forrás: kisalfold.hu - A címoldalon