Főoldal E-mail www.per.hu
Mindszentpuszta, Püspökalap és Pér települések információs oldala.
2020. július 4. szombat, Ulrik

Mindszentpuszta rövid története

 

    A községet először III. Honorius pápa (1216-1227) említi 1225. május 26-án kelt oklevelében Mendzenth-ként.
Mindszent puszta a régi Mindszent (Villa Omnium Sanctorum) emlékét tartja fenn, ez a mai pusztáról délre, emelkedett helyen feküdt és a Bolgen nembeli Mindszenthiek fészke volt. 1235-ben és 1324-ben is mint falu fordul elő. Oklevél említi 1358-ban a mindszenti nemeseket. 1394-ben Mindszenthi Feyes Tamás van említve birtokosaként. A XV. és XVI. században az Ispán, Némay Eölbey, Szapáry és Szombathelyi családok voltak az urai. Ettől kezdve a közbirtokosság a jellemző.
A török hódítás idején 1529. táján elpusztul, de 1586-ban már újra települ. Ezután megint elnéptelenedik, majd, 1627-ben ismét benépesül, de a török zaklatás miatt (Szakad Ibrahim) a lakosok megszöknek. 1617-ben még ősi temploma is fennállott, de a törökök lerombolták. 1649-ben a Bay család birtoka, ekkor újratelepül, de már csak pusztaként van említve. 1671-ben protestáns temploma és papja van Mindszentnek. 1698-ban Thököly Katalin grófnő birtoka. A nagy kőtornyú református templom a falu közepén állott, ugyanott volt a lelkészlak az iskola is. 1698-ban a lélekszáma 627 fő, ekkor a reformátusok voltak többségben
1698. A törökök kiűzése után az egész országot püspöki biztosok járják be, hogy a helyzetet felmérjék és írásban rögzítsék. A Győri Püspöki Levéltárnak Mindszentre vonatkozó része így hangzik: „Romos templom van a községben, építése ideje ismeretlen. Plébániaépület is van, mégpedig egy jobbágy-ház, amelyet Boronyay Ferenc földesúr Szabó Jakab nevű jobbágyától erőszakkal elvett és ezt a házat evangélikus paplaknak használják, az istentiszteletet is itt tartja Egyházy József evangélikus pap. A kilakoltatott jobbágy hiába könyörgött sírva urához és hiába adott a község 60 kaszálónyi szénát a visszaváltás érdekében, nem lehet tenni semmit.”
Fentiekből az következik, hogy a némai Mindenszentek templom 1617. évi elégése után építettek Mindszenten templomot Mindenszentek tiszteletére. De ez hol állhatott?
Erre közvetlen, pontos adat nincsen, de több körülmény arra mutat, hogy azon helyen építették 1617-1698. között a templomot, ahol 1919-ig a Mattyok féle kereszt állt. Tehát a jelenlegi helyétől kb. 40 méternyire Győr felé. Ez a kereszt az utca közepén állt, temető vette körül, amelyet 1801-ben szüntettek meg és nyitották meg a község szélén az újat.
Az 1784-87. évi népszámláláskor már 218 lakója van, 1870-ben 278
1849-ben négy - köztük egy 14 éves - legény vonult be Mindszentpusztáról a honvéd seregbe
A jelenlegi mindszenti templom a Mindenszentek tiszteletére épült 1822-ben, Bay Gáspár kegyúr által. A templom építése volt a Rómából nyert I. fokú házassági akadály alóli fölmentés díja.
Az 1830. évi Canonica Visitatio idején Mindszentpusztán iskola valószínűleg nem volt, mert a Canonica Vis. nem tesz róla említést. A Mindszenti iskola 1834-ben létesült, még pedig szegényes körülmények között. Bábai Bay Gáspár közbirtokos egy pásztorlakást adott az iskola céljaira. Ezen átalakított volt az első iskola. Első tanítója Ratter Ferenc volt. Az első tanítók fizetését a közbirtokosság többnyire természetben szolgáltatta ki, készpénzfizetésük igen csekély volt. A közbirtokosság 1864. jún. 20. tartott tanácskormányi ülésein szervezte meg tulajdonképpen a Mindszenti kántor-tanítói állást, és a díjlevélben biztosított fizetés kiszolgáltatására kötelezte is magát.
A mai faluház helyén állott iskolát a közbirtokosság 1880-ban építette.
Mindszentpuszta jelenleg Pérhez tartozik. A régi kastélyt több mint negyven éve lerombolták. Temploma és az új faluház a község közepén áll. Orvosi rendelő, posta és bolt működik a településen, amely 2001-től teljesen közművesített (víz-, gáz, szennyvíz, telefon).
 Hírlevél
Név:
E-mail cím:
Adatok módosítása, leiratkozás vagy aktiválás újraküldése:


Nem hiszi majd el, miket lopnak Győr-Révfaluban - fotókNem az évszázad bűntényéről beszélünk, de az elgondolkodtató, mi visz arra egyeseket, hogy kiássanak épphogy gyökeret eresztett növényeket éjszaka. Révfaluban ez a kicsinyes lopás többször előfordult az utóbbi időben.Központban a hallgató: nagyívű projekt segíti az oktatás fejlesztését a győri egyetemenA mesterséges intelligencia és a 3D virtuális oktatási terek is szerepet kapnak a Széchenyi István Egyetemen annak érdekében, hogy csökkenjen a főleg műszaki képzésekre Európa-szerte jellemző hallgatói lemorzsolódás. Több mint száz oktató és munkatárs dolgozik az ezt is segítő 1,2 milliárd forint költségvetésű projekten, amelyről kedden tartottak tájékoztatót.A fiatal tartózkodási helye jelenleg ismeretlen.Íme, az Audi, az Italdesign és az Airbus közös személyszállító drónja - fotókA POP.UP Next az Amszterdami Drónhét elnevezésű kiállításon mutatták be kedden.
forrás: kisalfold.hu - A címoldalon