Főoldal E-mail www.per.hu
Mindszentpuszta, Püspökalap és Pér települések információs oldala.
2017. december 12. kedd, Gabriella

Mindszentpuszta rövid története

 

    A községet először III. Honorius pápa (1216-1227) említi 1225. május 26-án kelt oklevelében Mendzenth-ként.
Mindszent puszta a régi Mindszent (Villa Omnium Sanctorum) emlékét tartja fenn, ez a mai pusztáról délre, emelkedett helyen feküdt és a Bolgen nembeli Mindszenthiek fészke volt. 1235-ben és 1324-ben is mint falu fordul elő. Oklevél említi 1358-ban a mindszenti nemeseket. 1394-ben Mindszenthi Feyes Tamás van említve birtokosaként. A XV. és XVI. században az Ispán, Némay Eölbey, Szapáry és Szombathelyi családok voltak az urai. Ettől kezdve a közbirtokosság a jellemző.
A török hódítás idején 1529. táján elpusztul, de 1586-ban már újra települ. Ezután megint elnéptelenedik, majd, 1627-ben ismét benépesül, de a török zaklatás miatt (Szakad Ibrahim) a lakosok megszöknek. 1617-ben még ősi temploma is fennállott, de a törökök lerombolták. 1649-ben a Bay család birtoka, ekkor újratelepül, de már csak pusztaként van említve. 1671-ben protestáns temploma és papja van Mindszentnek. 1698-ban Thököly Katalin grófnő birtoka. A nagy kőtornyú református templom a falu közepén állott, ugyanott volt a lelkészlak az iskola is. 1698-ban a lélekszáma 627 fő, ekkor a reformátusok voltak többségben
1698. A törökök kiűzése után az egész országot püspöki biztosok járják be, hogy a helyzetet felmérjék és írásban rögzítsék. A Győri Püspöki Levéltárnak Mindszentre vonatkozó része így hangzik: „Romos templom van a községben, építése ideje ismeretlen. Plébániaépület is van, mégpedig egy jobbágy-ház, amelyet Boronyay Ferenc földesúr Szabó Jakab nevű jobbágyától erőszakkal elvett és ezt a házat evangélikus paplaknak használják, az istentiszteletet is itt tartja Egyházy József evangélikus pap. A kilakoltatott jobbágy hiába könyörgött sírva urához és hiába adott a község 60 kaszálónyi szénát a visszaváltás érdekében, nem lehet tenni semmit.”
Fentiekből az következik, hogy a némai Mindenszentek templom 1617. évi elégése után építettek Mindszenten templomot Mindenszentek tiszteletére. De ez hol állhatott?
Erre közvetlen, pontos adat nincsen, de több körülmény arra mutat, hogy azon helyen építették 1617-1698. között a templomot, ahol 1919-ig a Mattyok féle kereszt állt. Tehát a jelenlegi helyétől kb. 40 méternyire Győr felé. Ez a kereszt az utca közepén állt, temető vette körül, amelyet 1801-ben szüntettek meg és nyitották meg a község szélén az újat.
Az 1784-87. évi népszámláláskor már 218 lakója van, 1870-ben 278
1849-ben négy - köztük egy 14 éves - legény vonult be Mindszentpusztáról a honvéd seregbe
A jelenlegi mindszenti templom a Mindenszentek tiszteletére épült 1822-ben, Bay Gáspár kegyúr által. A templom építése volt a Rómából nyert I. fokú házassági akadály alóli fölmentés díja.
Az 1830. évi Canonica Visitatio idején Mindszentpusztán iskola valószínűleg nem volt, mert a Canonica Vis. nem tesz róla említést. A Mindszenti iskola 1834-ben létesült, még pedig szegényes körülmények között. Bábai Bay Gáspár közbirtokos egy pásztorlakást adott az iskola céljaira. Ezen átalakított volt az első iskola. Első tanítója Ratter Ferenc volt. Az első tanítók fizetését a közbirtokosság többnyire természetben szolgáltatta ki, készpénzfizetésük igen csekély volt. A közbirtokosság 1864. jún. 20. tartott tanácskormányi ülésein szervezte meg tulajdonképpen a Mindszenti kántor-tanítói állást, és a díjlevélben biztosított fizetés kiszolgáltatására kötelezte is magát.
A mai faluház helyén állott iskolát a közbirtokosság 1880-ban építette.
Mindszentpuszta jelenleg Pérhez tartozik. A régi kastélyt több mint negyven éve lerombolták. Temploma és az új faluház a község közepén áll. Orvosi rendelő, posta és bolt működik a településen, amely 2001-től teljesen közművesített (víz-, gáz, szennyvíz, telefon).
 Hírlevél
Név:
E-mail cím:
Adatok módosítása, leiratkozás vagy aktiválás újraküldése:


Fotókon mutatjuk, milyen talált tárgyakat árvereztek el GyőrbenSejtelmes, már-már filmekbe illő környezet fogadta az érdeklődőket az Árpád úton. Időutazással ért fel az árverés.Brutál szél - Győr-Szabadhegyen autókat rongált a bádoglemez - Két napja pusztít a vihar a megyében-  fotókSopronban több emeletes épület tetőszigetelését kezdte meg a szél, Mosonmagyaróváron házak bádogozását, tetejét kezdte meg a szél, Kapuváron épület ablakai törtek ki, Győrben és Nyúlon is buszmegállókat rongált meg a szél.Brutális: pincébe zártak és összevertek egy nőt a főnökei egy győri üzletben - fotókElőzetes letartóztatásba került az a három férfi, akik Győrben bezártak egy nőt üzletük pincéjébe és ott bántalmazták.A győri rendőrök a lakosság segítségét kérik.
forrás: kisalfold.hu - A címoldalon