Főoldal E-mail www.per.hu
Mindszentpuszta, Püspökalap és Pér települések információs oldala.
2020. április 4. szombat, Izidor

Galéria

Március 15 Megemlékezés

 Március 15 – Ünnepi beszéd
Tiszelt Mindszentpusztai lakók,
Kedves ünneplő közönség!

Mindenekelőtt szeretném kifejezni tiszteletem Önöknek, akik eljöttek ezen a csodálatos napon, hogy együtt emlékezzünk meg a magyarság egyik legdicsőbb eseményéről, 1848. március 15- ről. Akik a múltat tisztelik, azok a jövőt formálják! Igen, mert akik megemlékezésükkel apáink küzdelmei előtt tisztelegnek, akik számára fontos a múlt megbecsülése, azok a magyarság örök dicsősége előtt hajtanak fejet. E nélkül nincs közösség, nincs magyar jövő!
Gratulálok a közösségnek, amely felismerte e történelmi jelentőségű pillanatot, és elérkezettnek látta az időt, hogy megcselekedje azt, melyre eleink vérrel és verejtékkel megpecsételt szövetsége kötelez. Ez a faragott kopjafa lesz az , amely apáink áldozatokkal teli küzdelmét hirdeti majd Mindszentpuszta minden lakójának.

Az idő homokóráján 163 esztendő pergett le azóta, hogy a nemzet lánglelkű költője feltette a súlyos kérdést.

“Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok!”

S a feltett kérdésre egyöntetű volt a válasz: “ Rabok tovább nem leszünk”!

Ebben az eget ostromló válaszban benne volt a magyar nép minden vágya, minden reménye és benne volt egy ígéretes magyar jövő képe.
A válaszban benne volt a szabadság felkelő napja, amelynek első sugarai éltető melegséget keltettek a nemzet szívében, lelkében. A magyar nép tehát az évszázados kényszerű rabság igáját megelégelve, a szabadságot választotta!

SZABADSÁG!?–
Ez a szó az mely erőt ad a csüggedőnek, s vezérlő csillagként ragyog a tévelygőnek.
Ez a szó az, amely rámutat az egymásnak feszülő erők küzdelmére, s amelynek betűi ott ragyognak minden nép zászlaján!
Ez a szó az, amely embermilliókat tud harcba küldeni, lelkesíteni, s amelyért életüket is képesek feláldozni az emberek.
Ez a szó adta a legtöbb hőst, a legtöbb mártírt…

SZABADSÁG!
… Ez az a titokzatos, sejtelmes és igéző szó, amelyért a legtöbb vér és a
legtöbb könny hullott: amelyért legtöbbet sírt és legtöbbet szenvedett az ember: amely alkotó munkára tudja buzdítani az embereket, életet tud fakasztani a kihalt tájon és iránymutatásával nyílik meg az út a csillagok felé is.

SZABADSÁG!
...Ez a szó az, amelyet már oly sokszor meghamisítottak, amelyet félremagyaráztak,
..ez a szó az, amelyet oly sokan eladtak és megcsúfoltak, …holott a szabadság nem áru,… nem cél, hanem egy nagyszerű lehetőség, amivel tudni kell élni,
…ám becstelenség vele visszaélni.

SZABADSÁG!
…Ez a szó az, amely megköveteli a szabad embertől a tetteiért való felelősség vállalását a törvény és erkölcs alapján. Ahogy a természetben törvénye van a szeleknek, az esőnek, hónak és fellegeknek, úgy törvényei vannak az emberi társadalomnak is. Bár mindenkinek joga van a szabadsághoz,.. de egyetlen pillanatra sem feledkezhetünk meg a szabadságért folytatott küzdelem kötelezettségéről sem. A szabadságért való küzdelem nem letűnt korok emlékei, és nem a történelemkönyvek kizárólagos olvasmányai. A szabadságért itt és ma ugyanúgy meg kell küzdenünk, mert a mögöttünk hagyott 163 esztendő alatt ugyan sok minden megváltozott a világban és hazánkban, de a szabadság vagy rabság dilemmája továbbra is időszerű.

1848-ban nagy erőfeszítést tett az ország a társadalmi haladásért, a felemelkedésért, a kezére-lábára rakott bilincsek lerázásáért,
miközben nem riadt vissza a legnagyobb áldozathozataltól sem.
Nem riadtak vissza, mert a Haza és annak szabadsága mindennél fontosabb volt,..melyről így ír Petőfi.
“Haljunk meg, ha nem szabad már élnünk,
Haljunk meg oly szépen, oly vitézül,
Hogy azok is megsirassanak, kik
Eltörölnek a föld színérül!

Ez az üzenet azonban értelmezhetetlen a mai magyar ifjúság többsége számára. Figyelmüket elvonják, tudatukat hamis eszményképekkel fertőzik. Reményt az adhat, hogy mindig voltak, vannak és lesznek olyanok, akik a fényt viszik, akik hisznek az isteni örök igazságban, és általuk napról-napra többen lesznek készek az áldozathozatalra, és lesznek képesek felismerni evilági küldetésüket. Az ifjúság ébredése a magyarság létkérdése ma! Így Petőfi sorai továbbra is időszerűek…

Ébredj, ébredj istenverte nemzet,
Aki ott az elsők közt lehetnél,
S kárhozatos lomhaságod által
Mindig hátul és alant hevertél!

Ébredj, hazám, mert ha most nem ébredsz,
Soha többé nem lesz ébredésed,
S ha ébredsz is, annyi időd lesz csak,
Míg nevedet sírkövedre vésed!

Ma, amikor több mint két évtizede van mögöttünk a békés rendszerváltás, ez a kérdés úgy vetődik fel, hogy meg tudjuk-e őrizni azokat a javakat és nemzeti értékeinket, kultúránkat – magát a haza földjét, gyermekeink jövőjét, és mindazt, amit eleink örökül hagytak ránk? Felismerjük-e, hogy a Krisztusi utat járó magyarság megfeszítése zajlik éppen.
Van-e bennünk annyi előd- és önbecsülés, van-e bennünk akkora akarat- és lekierő, amivel ellenállva az anyagi világ csábításainak, vigyázó szemeinket a magyar jövő felé vetjük?
163 esztendővel ezelőtt minden problémáért az idegeneket és a hazai zsarnokokat okoltuk. S ma, 22évvel a rendszerváltás után ugyanezt kell tapasztalnunk. Gonosz indulatok és tudatosan szított ellentétek mérgezik a levegőt, ahogy Petőfi idejében is..

“Könnyű bánni külső elleneinkkel,
Ha kivesznek e belső bitangok”
írja Petőfi

A mindenkori kormányok, ..e belső bitangok ellopták, idegen kezekre játszották vagy mára lebontották a magunk építette üzemeket, gyárakat,… kiszolgáltatták piacainkat, …bérrabszolgákká nyomorították az egykori tudás népét, .. és ma-holnap idegen tulajdonba kerülhet a haza földje is.
Vajon a márciusi ifjak hősies szabadságküzdelme nem hasonló okból fakadt-e?

A vérrel írott 12pont minden egyes sora nem kérdés-e továbbra is?

Sajtószabadság!? A mai sajtó nem áll-e valamely érdek- vagy politikai csoport szolgálatában?
Volt időszak, amikor eladó volt a költők lantja, eladó volt az írók tolla, megvásárolható volt a politikus titokőrző hűsége, és eladó sorba került a kiművelt emberfők sokasága.
De előbbre tartunk-e most?
A médiaönkény korlátozásának feltételezése is micsoda hisztériát váltott ki a ’médiahadsereg’ megmondóembereiből.

Felelős minisztériumot! Nem felelőtlent, nem olyat amelyik hazudik, lop, eladósít, Lisszaboni szerződést felelőtlen módon olvasatlan ír alá!
Az idegen érdekeket szolgáló magyar katonákat hívjuk haza, az idegen haderő magyarországi állomásait számoljuk fel!

Magyar Nemzeti Bank! Amely továbbra sem magyar és nem is nemzeti. Sem Országgyülés, sem kormányzat számára nincs intézkedési jogkör. Idegen, külföldi befektetőktől és hitelminősítőktől függünk.

Autonómiát Erdélynek! Az elmúlt években sorra függetlenednek országok, jönnek létre államok. Az önrendelkezés a magyarságnak valahogy mégis tiltott.

A politikai foglyokat engedjék szabadon! A hazafias szellemű, rendszerbíráló politikai foglyokat most éppen terrorizmus vádjával zárja rács mögé a mindenkori hatalom a demokrácia zászlaja alatt.

S miközben a ma emberét az anyagi javak birtoklása teljes egészében lefoglalja, addig mindez észrevétlen marad a szemek előtt, és így rakja kezére a bilincset a láthatatlan új honfoglaló.

 


1848-ban ledőltek a régi bálványok, de helyettük újakat állítottak. Újabbakat, melyek tetszetősebbek és korszerűbbek lettek, hogy tovább fertőzhessék a társadalom még ép részét is.

1848. március 15-ének ma is időszerű és magasztos üzenete a szabad és független Magyarország megteremtése és megőrzése!
Ennek az üzenetnek csak abban az esetben tudunk eleget tenni, ha azt szabad emberekkel, szabad magyarokkal építjük. Mert ha nem ezt akarjuk megvalósítani, akkor és csak akkor illenének ránk a lánglelkű költő szavai:

“Mert aki jármot hágy nyakára tenni,
Méltó rá, hogy azt hurcolja is”.
Isten óvja Önöket, Isten óvja Magyarországot!


Pér, 2011-03-15
Írta: Kolonics Zoltán
Polgár Kálmán, a Kisalföldben 2002-ben megjelent “Március idusán" c. gondolatai mentén
Hírlevél
Név:
E-mail cím:
Adatok módosítása, leiratkozás vagy aktiválás újraküldése:


Nem hiszi majd el, miket lopnak Győr-Révfaluban - fotókNem az évszázad bűntényéről beszélünk, de az elgondolkodtató, mi visz arra egyeseket, hogy kiássanak épphogy gyökeret eresztett növényeket éjszaka. Révfaluban ez a kicsinyes lopás többször előfordult az utóbbi időben.Központban a hallgató: nagyívű projekt segíti az oktatás fejlesztését a győri egyetemenA mesterséges intelligencia és a 3D virtuális oktatási terek is szerepet kapnak a Széchenyi István Egyetemen annak érdekében, hogy csökkenjen a főleg műszaki képzésekre Európa-szerte jellemző hallgatói lemorzsolódás. Több mint száz oktató és munkatárs dolgozik az ezt is segítő 1,2 milliárd forint költségvetésű projekten, amelyről kedden tartottak tájékoztatót.A fiatal tartózkodási helye jelenleg ismeretlen.Íme, az Audi, az Italdesign és az Airbus közös személyszállító drónja - fotókA POP.UP Next az Amszterdami Drónhét elnevezésű kiállításon mutatták be kedden.
forrás: kisalfold.hu - A címoldalon