Főoldal E-mail www.per.hu
Mindszentpuszta, Püspökalap és Pér települések információs oldala.
2021. január 19. kedd, Sára

Hírek

2020.06.29.

SAJTÓKÖZLEMÉNY - Új bölcsőde létesítése Péren


Pér Község Önkormányzata (Pér, József Attila u. 2.) a „Új bölcsőde létesítése Péren” című TOP-1.4.1.-16-GM1-2019-00009 kódszámú pályázata a TOP1.4.1-19 kódszámú Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című és „TOP-1.4.1-19” kódszámú felhívás alapján valósítja meg a nevezett projektet

 

A projekt átfogó célja a TOP célkitűzésekkel és a TOP-1.4.1-19 pályázati felhívásban foglaltakkal a foglalkoztatási helyzet javítása a kisgyermekes szülők munkaerő-piaci részvételének támogatásával, a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése, a családok segítése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

 

A pályázat a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését, a Gyermekvédelmi törvény által nevesített gyermekjóléti alapellátások köréből a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló új bölcsődék létesítését, már működő bölcsődék infrastrukturális feltételeinek javítását, a bölcsődei szolgáltatások fejlesztését és új férőhelyek létesítését; valamint a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését célozza.

 

Specifikus cél Pér Község Önkormányzata által fenntartott önálló, új, kétcsoportos, 24 férőhelyes bölcsőde megépítése, törvényi előírásoknak megfelelő helyiségek (nevelési-gondozási egység helyiségei, szociális helyiségek, raktár, üzemeltetési helyiségek) kialakítása, többfunkcióssá és energiatakarékossá tétele, teljes körű akadálymentesítése.

 

A kor igényeinek megfelelő, 24, 0-3 éves kisgyermek napközbeni ellátására alkalmas, két csoportos-foglalkoztatós bölcsőde építése és játékudvar kialakítása valósul meg. 24 férőhely létesül, két 12 fős csoportszobával. A fejlesztés eredményeként teljes körű akadálymentesített épület kerül kivitelezésre, melynek megközelítése és használata nemcsak a mozgásukban korlátozott, hanem a látás-, hallássérült és értelmi fogyatékos személyek számára is önállóan elérhető lesz.

 

A projekt keretében a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 11. mellékletében meghatározott eszközök beszerzése a cél.

 

Cél az integrált nevelést megvalósító bölcsődei feltételek megteremtése, a sajátos nevelési igényű gyermekek társadalmi integrációjának elősegítése, a hátrányos helyzetű gyermekek szociális ellátásának javítása. A bölcsődében szükség szerint biztosítjuk a speciális végzettségű szakembereket (logopédus, gyógy-testnevelő) a gyermekek életkoronként és egyénenként változó testi, értelmi, érzelmi és szociális szükségleteinek kielégítésére. A beruházás eredményeként az intézmény SNI-s gyermekek fogadására alkalmassá válik, ezáltal a speciális fejlesztést igénylők részére a testi és mentális fejlődést biztosító foglalkozások is elérhetővé válnak.

 

Célunk a helyi foglalkoztatás növelése, 5 új munkahely létesítése. Az intézményben csoportonként két fő dadus foglalkoztatását tervezzük, a bölcsőde vezetői feladatokat 1 fő látja el. A nevelők számára a szakmai fejlődés lehetőségét az önkormányzat biztosítja.

 

Célunk a családok munkavállalását segítő, helyi igényekhez igazodó többletszolgáltatások és hosszabb nyitvatartási idő biztosítása.

Az alapellátás mellett többletszolgáltatásként elérhető lesz az időszakos gyermekfelügyelet az üres bölcsődei kapacitás terhére, térítésmentesen (kivéve étkezési díj). Emellett, figyelembe véve a község jellegét, a Győr-Pér között ingázó munkavállalók, a helyi vállalatoknál, szolgáltatóknál dolgozók munkaidejét, műszakrendjét, az önkormányzat vállalja a szülők és hozzátartozók munkaidejéhez igazodó hosszított nyitvatartási idő megvalósítását.

Specifikus cél továbbá a fejlesztés által elért eredmények széles körű terjesztése, a partnerhálózat (szülők, lakosság, bölcsődék, nevelési-oktatási intézmények és fenntartóik) kiszélesítése és megerősítése.

 

A TOP-1.4.1.-16-GM1-2019-00009 kódszámú, „Új bölcsőde létesítése Péren” című projekt a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat támogatásával és konzorciumi partnerségében valósult meg.

Elnyert támogatás: 235 000 000 Ft

Projekt zárásának dátuma: 2021.12.29.

 

A projektről további információ kérhető:

Biliczki József

polgarmester@per.hu

www.per.hu


Hírlevél
Név:
E-mail cím:
Adatok módosítása, leiratkozás vagy aktiválás újraküldése:


Nem hiszi majd el, miket lopnak Győr-Révfaluban - fotókNem az évszázad bűntényéről beszélünk, de az elgondolkodtató, mi visz arra egyeseket, hogy kiássanak épphogy gyökeret eresztett növényeket éjszaka. Révfaluban ez a kicsinyes lopás többször előfordult az utóbbi időben.Központban a hallgató: nagyívű projekt segíti az oktatás fejlesztését a győri egyetemenA mesterséges intelligencia és a 3D virtuális oktatási terek is szerepet kapnak a Széchenyi István Egyetemen annak érdekében, hogy csökkenjen a főleg műszaki képzésekre Európa-szerte jellemző hallgatói lemorzsolódás. Több mint száz oktató és munkatárs dolgozik az ezt is segítő 1,2 milliárd forint költségvetésű projekten, amelyről kedden tartottak tájékoztatót.A fiatal tartózkodási helye jelenleg ismeretlen.Íme, az Audi, az Italdesign és az Airbus közös személyszállító drónja - fotókA POP.UP Next az Amszterdami Drónhét elnevezésű kiállításon mutatták be kedden.
forrás: kisalfold.hu - A címoldalon